Диан Десков 20.01.2018 Споделен опит

Bitcoin манията - мога ли да забогатея? Част 2

Втората част от темата цели да ви запознае с начина, по който се случват Bitcoin разплащанията.

Технологията, обслужваща криптовалутите се нарича "Blockchain". Но какво представлява тя? Как работи? Какви проблеми решава и как може да бъде използвана?

Както подсказва името от английски - Blockchain е верига от блокове. Блокове,  които съдържат информация в себе си. Първоначално системата е измислена с цел в нея да бъдат съхранявани нотариално заверени документи, които да не могат да бъдат променени по никакъв начин. Именно тази идея взаимства Сатоши Накамото, когато предлага алтернативата за дигитална или криптовалута.

Системите, работещи с blockchain технология, са отворени за достъп до всички потребители. Обикновено отворените за достъп системи могат много лесно да бъдат манипулирани и информацията в тях да бъде променена или изтрита, но не и в този случай. Как става това?

Нека погледнем по-отблизо един блок с информация:

Всеки блок съдържа информация (Data), самоличността на блока (Hash) и самоличността на предходния блок. Информацията, съхранена в Blokchain-а, който обслужва Bitcoin системата, съдържа в себе си данни за всяка транзакция - кой изпраща криптовалута, кой я получава, както и каква сума бива трансферирана.

Самоличността на блока представлява уникален код, по който блока може да бъде разпознат - идентично като пръстовия отпечатък при хората. След като бъде създаден един блок, неговият отпечатък трябва да бъде изчислен. Изчисляването на отпечатъка е пряко свързано с наличната информация в него. Така, ако информацията бъде променена, блокът ще получи различен отпечатък. С други думи, отпечатъците (Hash-овете) са много полезни, ако искате да засечете дали има промени по блоковете. Аналогично е в интеракцията между хората и машинте - ако отпечатъкът е променен, една машина би сметнала, че вече не става въпрос за същия човек.

Третият компонент от всеки блок е отпечатакът на предходния блок. Благодарение на наличието му всички блокове са свързани помежду си и се създава верига от блокове или Blockchain. Именно в този компонент е разковничето на високата сигурност на технологията.  Нека разгледаме следния пример:

На горната картинка имаме верига от 3 блока. Както виждате, всеки блок има свой отпечатък (Hash), както и отпечатъка на предходния блок. Блок номер 3 сочи към блок номер 2 и блок номер 2 сочи към блок номер 1. Първият блок е малко по-специален. Той не може да сочи към предходен, защото такъв не съществува. Поради тази причина той се нарича изначален блок (Genesis block).

Нека си представим, че хакер успява да промени информацията в блок номер 2, това ще накара отпечатъка на блока да се промени. В резултат блок 3 и всички, които следват след него, ще станат невалидни.

Използването на отпечатъци не е достатъчно, за да се предпази системата от промени по информацията. Компютрите днес са много мощни и могат да изчислят десетки хиляди отпечатъка за секунда. Възможно е да се промени информацията в даден блок и да се преизчисли наново цялата останала верига от оставащи блокове, което би направило веригата от блокове валидна отново. За да решат този проблем, Blockchain системите имат механизъм, наречен "proof-of-work".  Неговата функция е да забавя със около 10 минути създаването на нови блокове. Този механизъм затруднява променянето на информацията в даден блок, защото ако това се случи, ще трябва да се преизчисли "proof-of-work" на всички останали блокове. Тоест сигурността на blockchain технологията идва начина на генериране на отпечатъци, както и механизма "proof-of-work". 

Но съществува още един начин, по който информацията в blockhain е защитена и това е самото разпределение на системата. Вместо да се използва централен сървър, който да управлява процесите в системата, blockchain използва "peer-to-peer" (p2p) мрежа, в която всеки потребител може да се включи. Когато някой се присъедини към разпределената измежду потребителите мрежа, той получава пълно копие на веригата от блокове. Когато някой генерира нов блок, той бива разпратен на всички потребители и те проверяват дали отпечатъка му е валиден. Ако сметката излезе правилно, всеки потребител добавя новия блок към неговата верига от блокове. Всички потребители във p2p мрежата създават консенсус - те единодушно се съгласяват кой блок е валиден и кой блок не е. Ако някой от потребителите се е опитал да промени информацията в новия блок, той ще бъде отхвърлен от останалите потребители. 

За да може успешно да се манипулира информацията във Blockchain и да се постигне консенсус, трябва да се преизчислят всички вериги от блокове при над 50% от потребителите в мрежата. Практически това означава, че един хакер трябва да има контрол над милиони компютри, за да може да излъже системата и да я накара да приеме блок с манипулирана в него информация. Тоест това е почти невъзможно да се случи.

Сигурността на информацията в Blockchain технологията създава добри условия за постоянното й развитие. Освен за разплащане с криптовалути, в нея могат да се съхраняват държавни документи, договори, медицински данни и прочие. Бъдещите електронни правителства ще се градят върху такава технология и ако доживеем в България да има електронно гласуване, ще се надяваме то да се случва чрез Blockchain, за да сме сигурни, че резултатите няма да са манипулирани.

Посетете ни пак, за да разберете как се минират биткойни и как се купуват такива от различните борси.